کتاب واژه نامه سيستاني اثر ايرج افشار

کتاب واژه نامه سيستاني اثر ايرج افشار
به نام خدا کتاب واژه نامه سيستاني اثر ايرج افشار (سيستاني) چاپ بنياد نيشابور چاپ سال 1365 *** اين کتاب يک عتيقه و مدرک دال بر اين است که زبان سيستاني حداقل يک گويش است و نه يک لحجه. اين کتاب شايد از اين رو که چاپ سال 1365 مي باشد هيچگونه حق چاپ محفوظي ندارد (هيچگونه حق...
قیمت : 120,000 ریال تعداد صفحات : 82