• کتاب واژه نامه سيستاني اثر ايرج افشار

 • 14 مهارت تست زنی در ریدینگ

 • شماره سوم نشریه نگهبانان علم - انگلیسی

 • شماره دوم نشریه نگهبانان علم - انگلیسی

 • کتاب فلسفه آموزش اثر حسینعلی منظوری

 • اولین نشریه آموزشی-علمی انجمن علمی گروه زبان انگلیسی _ نگهبانان علم

 • ترجمه فارسی مقاله Sessionization (جلسه گذاری)

 • ترجمه فارسی مقاله تشخیص ناهنجاری در شبکه

 • 40 سوال پرتکرار فلسفه و منطق، کنکور و امتحان نهایی

 • ترجمه فارسی مقاله الگوریتم جستجوی گرانشی همراه با هرج و مرج


 • 40 سوال تستی طلایی اندیشه اسلامی یک، مبدا و معاد

 • مقاله: حمایت از تولید ملی، حمایت از کارگر ایرانی

 • مقاله: احترام به کار و کارگر در اسلام